THAMSHAVN BEDRIFTSIDRETTSLAG

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 997123646

Hjemmeside:
www.Thamshavn-BIL.net
Forretningsadresse:
Thamshavn
7301 ORKANGER
Stiftelsesdato:
1948-02-01
Frivillig organisasjon:
Nei