BAKKSÆTRA GÅRD

Religiøse organisasjoner

Org.nummer: 993815179

Hjemmeside:
gerdine.no
Forretningsadresse:
Vollahaugen 27
7316 LENSVIK
Stiftelsesdato:
2008-09-13