ORKLA UNDERVANNSKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 991317961

Hjemmeside:
www.orklauk.no
Forretningsadresse:
Langbrua
7300 ORKANGER
Stiftelsesdato:
1974-05-08
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 36
7300 ORKANGER