MELDAL SONGLAG

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Org.nummer: 978631312

Forretningsadresse:
c/o Signy Kristin Thomassen Stendal
Jordhusmoen 17
7332 LØKKEN VERK
Stiftelsesdato:
1921-12-31
Frivillig organisasjon:
Nei