ORKANGER IDRETTSFORENING

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 976431618

Hjemmeside:
www.orkanger-if.no
Forretningsadresse:
J O Rømmesmos vei 6
7300 ORKANGER
Stiftelsesdato:
1901-01-01
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 61
7301 ORKANGER