LENSVIK BLANDAKOR

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Org.nummer: 975786781

Forretningsadresse:
c/o Torgeir Tangvik
Vollahaugen 52
7316 LENSVIK
Frivillig organisasjon:
Nei