RENNEBU BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 932685809

Forretningsadresse:
c/o Arne Mærk Ersvik
Garbergsveien 30
7334 STORÅS
Stiftelsesdato:
2001-11-21
Postadresse:
c/o Arne Mærk Ersvik
Postboks 10
7338 MELDAL