RÅBYGDA INDREMISJONSFORENING

Religiøse organisasjoner

Org.nummer: 932554534

Forretningsadresse:
c/o John Egil Bergem
Nedre Svartberget 6
7300 ORKANGER
Stiftelsesdato:
1908-05-31