FRILSJØEN BADE- OG AKTIVITETSPARK

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 923976051

Forretningsadresse:
c/o Inge Storås
Langenglia 18
7332 LØKKEN VERK
Stiftelsesdato:
2019-11-11
Frivillig organisasjon:
Nei