RÅBYGDA ARBEIDERLAG

Partipolitiske organisasjoner

Org.nummer: 922743274

Hjemmeside:
www.nn.net
Forretningsadresse:
Nedre Kvennhusvegen 6
7310 GJØLME
Stiftelsesdato:
1913-06-15
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
c/o Asta Karin Nilsen Garberg
Cecilies veg 5
7310 GJØLME