AGDENES IDRETTSFORENING

Drift av idrettsanlegg

Org.nummer: 920771521

Hjemmeside:
idrett.speaker.no/Organisation.asp?id=210003
Forretningsadresse:
c/o Bente Handberg
Verrafjordsveien 240
7318 AGDENES
Stiftelsesdato:
2001-01-01
Frivillig organisasjon:
Nei