LØKKEN ALPINKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 916022735

Forretningsadresse:
c/o Ole Reinert Bergsrønning
Sæterdalsveien 45
7332 LØKKEN VERK
Stiftelsesdato:
2015-09-29
Frivillig organisasjon:
Nei