LIKAST-SOMMERVOLD SKOTTHYLLKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 913679326

Forretningsadresse:
c/o Tore Druglimo
Tøfte 3
7320 FANNREM
Stiftelsesdato:
2011-06-27
Frivillig organisasjon:
Nei