EL OG IT STATKRAFT AVDELING MIDT GRUPPE VIND

Arbeidstakerorganisasjoner

Org.nummer: 913510127

Forretningsadresse:
c/o Geitfjellet vindpark
Geitfjellveien 163
7257 SNILLFJORD
Stiftelsesdato:
2003-10-20