LØKKEN ARBEIDERLAG

Partipolitiske organisasjoner

Org.nummer: 822757502

Forretningsadresse:
c/o Harald Garberg
Såttågjerdet 4
7332 LØKKEN VERK
Stiftelsesdato:
1947-12-31
Frivillig organisasjon:
Nei