I kveld har en person bosatt i Orkland fått påvist smitte. Det er gjennomført smittesporing og smittekartlegging. Det er ikke fare for videre smitte.

Personen er i god form og har blitt smittet ved identifisert nærkontakt i forbindelse med en innenlandsreise.

Det er en lukket smittesirkel som bare involverer en husholdning i Orkland, og den smittede har ikke hatt potensielle nærkontakter i kommunen. Personen har etter hjemkost vært i karantene og unngått kontakt med folk, og er nå rutinemessig satt i isolasjon hjemme.

Dette er det første påviste tilfellet i Orkland siden 11. april. Tidligere har 18 personer fått påvist smitte, men alle er friskmeldt.


orkland.kommune.no/korona