Lørdag 27. februar var en person fra en annen kommune som i ettertid har fått påvist covid-19 på besøk på Sabrura på AMFI Orkanger i tidsrommet kl. 13:00 til 14:00

Vi ber om at personer som var på Sabrura i dette tidsrommet følger nøye med på eventuelle symptomer og at de vurderer å teste seg.

Ingen er definert som nærkontakter i Orkland på bakgrunn av denne hendelsen, og derfor settes ikke noen fra vår kommune i karantene.

Gode smittevernrutiner har vært fulgt både av Sabrura og den smittede. Sabrura holdes åpent som vanlig og det er trygt å besøke dem.

Personen oppholder seg ikke i Orkland nå.

Takk for at du bidrar!


orkland.kommune.no/korona