En ny milepæl ble nådd i forrige uke. 1005 prøver er tatt og dette tilsvarer over 5 % av befolkningen i Orkland. Ellers åpnes det gradvis mer opp for besøk ved institusjoner og aktiviteten i idretten tar seg stadig opp. Vi får også flere spørsmål om arrangement.

Vi går mot en gradvis normalisering av samfunnet, men det er fortsatt viktig at vi følger anbefalingene og bestemmelsene om smittevern.

Ingen ny tilfeller på 37 dager

Orkland kommune ligger langt over landsgjennomsnittet for prøvetaking. Kommunen var tidlig ute og tilbydde testing ved symptomer for alle grupper. Har du symptomer så skal du testes.

Det er overraskende og gledelig at det ikke er avdekket noen nye tilfeller på 37 dager. Fortsatt har vi bare påvist 18 positive tilfeller i Orkland. Siste tilfelle er så langt tilbake som 11. april. Det er tatt 450 siden forrige positive prøve.

Ingen tilfeller ved skoler eller barnehager

Mye tyder på at mørketallene er lavere enn hva man fryktet innledningsvis. For hver nye negative prøve minker mørketallene.

Mange fryktet oppstarten av barnehager og skoler, men her har vi tatt veldig mange prøver. Per i dag er det ingen tilfeller ved barnehager eller skoler i Orkland. Smittsomheten eller R-faktor har vært så lav som 0,43, men den svinger og nasjonalt er den i skrivende stund 1,03. Dette vil si at en med korona smitter gjennomsnittlig en person. Når vi ikke har tilfeller i egen kommune blir reisevirksomhet den største utfordringen - enten at vi reiser selv eller om vi har tilreisende med smitte.

Det har vært bekymring for den økte reisingen og fartingen innlands, men foreløpig går det bra så lenge vi følger regler og anbefalinger for avstand og hygiene.

Det oppfordres fortsatt til at fritidsreiser bør unngås. Om du likevel reiser eller får besøk av tilreisende, så må man følge retningslinjene for smittevern.

Åpner gradvis opp institusjonene

Det åpnes nå gradvis opp for besøk ved institusjonene. Det er fortsatt et sterkt fokus på gode rutiner for smittevern.

Det vil ta lang tid før det blir fritt fram for besøk.

Dette gjelder nå for besøk på institusjonene (se unntaksbestemmelser for spesielle situasjoner):

 • Pårørende må være bosatt i Orkland. Dette skyldes forskjellig smittesituasjon i kommunene. Det er ikke ønskelig med farting over kommunegrenser.
 • Maks 1 besøk per beboer per uke
 • Tidsramme for besøk er 15 minutter. Dette kan forlenges etter en individuell vurdering.
 • Besøk foregår ute eller det blir lagt til rette for besøk inne. Ved besøk inne skal det brukes en egnet plass hvor det blir minst mulig kontakt med andre beboere. Det betyr at det ikke tillates besøk inne på avdelingene
 • Krav om avstand må overholdes. Det var inntil nylig en nasjonal bestemmelse på 2 meter. Den nye bestemmelsen er 1 meters avstand, men dette gjelder ikke personer i risikogruppene. Vi opprettholder derfor 2 meters avstand for besøk på institusjonene
 • De som kommer på besøk kan ikke ha noen symptomer på luftveisinfeksjon eller annen uavklart tilstand
 • Besøket kan bestå av maks 5 personer
 • Det kan ikke være fysisk kontakt mellom beboer og besøkende
 • Det kan ikke gis gaver direkte til beboer. Gave skal overbringes til personale på avdelingen, før den bringes inn på avdeling
 • Besøket må utsettes om beboer på institusjon er forkjølet eller har pågående sykdom
 • Besøk skal være avtalt på forhånd slik at avdelingen har ressurser til å ivareta sikkerhet og smittevern

I spesielle situasjoner kan det gjøres unntak fra overnevnte punkter. Dette kan for eksempel være at personalet ser at beboere har tapt seg gradvis eller forandret seg markant.

Det kan ved spesielle situasjoner legges til rette for:

 • Besøk over 15 minutt: Om pasienten har bedre utbytte av besøk på for eksempel 30-45 minutter, så kan det legges til rette for dette. Det kan ikke være ubegrenset tid.
 • Besøk fra annen enn Orkland kommune: Vi nærmer oss ferietid og det vil være flere besøkende utenfra. I utgangspunktet prioriterer vi besøkende som er bosatt i kommunen, men det kan oppstå situasjoner hvor noen utenfor Orkland også kan komme på besøk. Det er da de samme regler i henhold til symptomfrihet og at en ikke sitter i noen form for karantene eller har vært i kontakt med noen med påvist Covid-19.
 • Besøk hvor beboer blir med pårørende på tur: I enkelte situasjoner vil ikke besøk inne eller ute på institusjonen være godt for pasienten. I slike tilfeller kan pårørende ta vedkommende med på tur, så lenge bestemmelser og anbefalinger om smittevern følges. Her kan varigheten være lengre enn 30-45 minutt, men dette stiller krav til pårørende. Om institusjonene ser at slike turer er godt for beboer, så kan dette avtales som en ukentlig ordning.

Vi oppfordrer til god dialog mellom pårørende og institusjonene for å finne gode løsninger.

Idrettsaktivitet

Det åpnes nå opp flere anlegg og aktiviteter innen idretten. Dette gjelder også innendørs trening, men garderober og dusjanlegg blir fortsatt stengt. Dette gjelder ikke bare for fritidsaktiviteter, men også for organiserte aktiviteter. Utendørs anlegg ble i første omgang åpnet for organisert aktivitet, så lenge man har en voksen og ansvarlig person som har ansvaret for at regler for smittevern følges.

Nåværende status med ingen positive tilfeller i Orkland og lavt smittepress gjør at det nå også åpnes opp for uorganisert aktivitet. Det er krav om at barn og unge under 12 år skal ha en voksen med seg som kan se til at avstand, antall og hygiene overholdes.

Arrangement

Det har vært mange spørsmål om dette. Gjeldende nå er at inntil maks 50 personer kan delta på samme tid på et arrangement på et offentlig sted. Det er altså ikke mulighet for å ha et slikt arrangement for 50 personer i sitt eget hjem. Arrangør har ansvar for at antall, avstand og hygiene overholdes og at deltakere registreres. Det er et absolutt krav at det lages en deltakerliste med kontaktinformasjon. Kravet skyldes eventuell smittesporing ved påvist smitte.

Det vil som oftest være tilstrekkelig å oppbevare dette i maks 1 måned. Deretter kan det makuleres. Grovt sett så kan du i planleggingen beregne areal til 4 kvadratmeter per person i alle retninger.

#kaldthodevarmthjerte


orkland.kommune.no/korona