I alt 176 av landets 356 kommuner hadde minkende folketall i første kvartal. I Orkland ble vi 33 flere innbyggere, men vi må få flere barn.

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte nylig de siste tilgjengelige befolkningstallene i Norge. For Orkland viser tallene at vi var i alt 18 250 innbyggere ved utgangen av mars, 33 flere enn ved årsskiftet.

Økningen i Orkland skyldes i sin helhet tilflytting. I løpet av de tre første månedene flyttet i alt 40 personer til kommunen, hvorav 10 fra utlandet. I samme periode ble det født 42 barn, men i og med at 49 orklendinger døde i perioden, ble det et fødselsunderskudd på 7.

Befolkningsveksten for Orkland var på 0,18 prosent, mens den for landet som helhet var på 0,09 prosent.

Folkeveksten i landet var på 4 800 personer, noe mindre enn i samme kvartal de foregående årene, og den minste økningen i et første kvartal siden 2001. SSB peker for øvrig på at det er lavere innvandring enn vanlig, noe som til dels kan tilskrives koronapandemien.

Du kan lese mer om befolkningsutviklingen på Statistisk sentralbyrås nettsider