– 202 nye innflyttere i 2021, der de fleste er i yrkesaktiv alder, viser at vi i stor grad lykkes med vår satsing, sier næringssjef i Orkland, Aasmund Lie.

Lie følger nøye med de kvartalsvise befolkningstallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det var sist torsdag at SSB publiserte sine ferske befolkningstall for fjerde kvartal 2021. Hovedtrenden i Norge viser at det for første gang siden 2014 var flere fødte enn året før, mens tallet på innvandring var tilbake på nivået fra før pandemien.

På topp i Trøndelag

Med en befolkningsvekst på 1,1 prosent og sysselsettingsvekst på 4,3 prosent befinner Orkland seg helt i toppen når det gjelder trønderske kommuner som vokser fra 2021 til 2022 (se diagram).

Ved inngangen til 2021 var det 18 300 innbyggere i Orkland kommune. Det plasserte kommunen som den femte største kommunen i Trøndelag i folketall. Foran oss på lista har vi Trondheim, Stjørdal, Steinkjer og Levanger. I løpet av 2021 har vi imidlertid blitt 202 flere, og ved utgangen av året var vi dermed blitt 18 502 orklendinger.

Flere flytter til Orkland

Totalt var det en netto innvandring i Orkland på 30 personer 2021, hvor den største andelen kom i fjerde kvartal med 23 personer. En stor del av denne gruppen var nyankomne flyktninger. Netto innenlands innflytting til kommunen var på 172 personer i 2021, og denne gruppen utgjør dermed majoriteten av folketallsøkningen.

– Bare i løpet av de to siste kvartalene hadde vi 133 innenlands flyttinger til Orkland, noe vi nok i stor grad kan relatere til flere næringsetableringer som har ført til at arbeidstakere har flyttet til oss fra andre kommuner, sier Lie.

Arbeid er den viktigste drivkraften

Han mener dette i stor grad er med på å understreke betydningen av kommunens arbeid med næringsutvikling og er glad for at dette nå begynner å bære frukter også når det gjelder tilflytting.

– Vi har lenge hevdet at arbeidsplasser er den desidert viktigste triggeren for at folk skal velge å bosette seg i Orkland. Tallene vi nå ser er en skikkelig vitamininnsprøyting til å fortsette det viktige arbeidet med å tiltrekke oss enda flere aktører, sier Lie.

Vokser skjevt

Graver man seg litt mer ned i tallmaterialet viser imidlertid økningen i aldersgruppen 25 til 59 år at veksten primært skjer i aksen Orkanger til Løkken. De øvrige delene i tidligere Meldal og Agdenes har en nedgang, mens Snillfjord har et tilnærmet uforandret innbyggertall i denne aldersgruppen.  Dette mønsteret kommer også til uttrykk når det gjelder søkningen til barnehager og elevtallet i grunnskolene.

Ønsker flere barn

Selv om folketallet øker har vi orklendinger litt å gå på når det gjelder å lage barn. Statistikken viser nemlig at antall døde oversteg antall nyfødte i 2021. Totalt ble det født 171 barn, mens det i samme tidsrom var registrert 172 døde.

– Riktignok var fødselsunderskuddet bare 1 person, men det er bare å trå til for dem som er i fertil alder, oppfordrer Lie med et smil.