Befolkningstallene for første kvartal i 2023 viser at Orkland kommune har 18 706 innbyggere.

Det er en økning på 16 personer i løpet av årets første tre måneder. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fylkets femte største

Orkland har en netto innflytting, altså innflyttinger minus utflyttinger, på 29 personer.

Totalt var det 37 fødte i perioden, og 50 døde. Det gir et fødselsunderskudd på 13 personer.

Orkland er fremdeles Trøndelags femte største kommune målt i folketall.

Av fylkets 38 kommuner, er Orkland blant de 29 som kan skilte med befolkningsvekst i første kvartal 2023. Størst folketallsvekst har Trondheim, med 773 flere innbyggere i perioden.

Innvandring og fødselsoverskudd

For landet som helhet passerte folketallet 5,5 millioner mennesker i første kvartal i 2023. Det er en økning på 15 300 personer.

Nettoinnvandringen til Norge, altså innvandring minus utvandring, var den høyeste i et førstekvartal siden SSB begynte å publisere slike tall i 1997. 20 900 innvandringer og 6300 utvandringer ga nettoinnvandring på 14 600 personer, skriver SSB.

Av de 20 900 som flyttet til Norge i perioden var 7700 av dem ukrainske statsborgere.

Fødselsoverskuddet i Norge var på 760 personer i første kvartal, det laveste fødselsoverskuddet i et førstekvartal noen gang i SSBs statistikk.