- Vi dekker mange fagområder og ønsker å gi ungdommen muligheter for god og framtidsrettet opplæring.

Det sier Elisabeth Vuttudal. Hun er personalkonsulent i Orkland kommune, og har det koordinerende ansvaret for lærlingordningen. Det innebærer blant annet å sørge for arbeidsavtaler, kontraktskriving, dialog med rådgiverne på skolene og fylkeskommunen.

Ledige lærlingstillinger høsten 2020

Tid for å søke

- Hos oss får lærlingen både opplæring og praksis i faget. I starten av læretiden er det mest opplæring, men etter hvert deltagelse i de vanlige oppgavene på arbeidsplassen, sier Vuttudal og presiserer at lærlingen har de samme rettigheter og plikter som andre ansatte.

Les om det være lærling i kommunen

Fra høsten 2020 søker vi etter lærlinger innen seks forskjellige fagområder:

  • Helsearbeiderfaget
  • Institusjonskokkfaget
  • Dataelektronikerfaget
  • IKT-servicefaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Kontor- og administrasjonsfaget

2 per 1000

- I skoleåret 2019/2020 har vi 33 lærlinger ute på ulike tjenesteområder. Med det antallet er vi nesten på det nivået Kommunenes sentralforbund (KS) har som målsetting, sier Elisabeth Vuttudal.

KS opererer med at det skal være to lærlinger per 1000 innbyggere, og med 18 000 innbyggere i Orkland kommune bør målet være å ha minst 36 lærlinger. Av dagens 33 lærlinger er det 20 jenter og 13 gutter.

Her finner du alle de utlyste stillingene