Nå kan entreprenører og andre med behov for å ta ut store vannmengder gjøre dette på Fannrem. Dette er den første vannkiosken i Orkland, men flere kan det bli!

Ved driftsbygningen for Orkland kommunes tekniske tjenester i Reksteret 12 på Fannrem har vi nå etablert vannkiosk. Dette er den første av sitt slag i Orkland, men det blir flere etter hvert. Vannkiosken er en servicefunksjon for alle som har behov for å ta ut større vannmengder, eksempelvis entreprenører. Påfylling skjer dermed på en tilrettelagt plass, frostsikkert og trygt ute av trafikken.

VannkioskGrei instruksjon om bruk av anlegget.

Ikke vann via brannhydranter

Tidligere har entreprenører brukt å tappe vann fra blant annet brannhydranter, men dette vil ikke bli tillat lenger, med mindre kjøreavstand til Fannrem medfører store ulemper. Brannhydranter skal i utgangspunktet kun brukes av brannvesenet til slokking av brann.

Ta kontakt

Alle som ønsker å fylle f.eks. tankbiler på vannkiosken kan kontakte Orkland kommune ved tekniske tjenester. Da får du registrert selskapet ditt i vårt system og får tildelt nøkler til anlegget. Ta kontakt med kommunes fagleder på vann, Aneta Pietka. Hun treffer du på e-post aneta.pietka@orkland.kommune.no eller på telefon 72 48 32 55