Oppdatert 13.3.2020 kl 08:55

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, som gjelder fra klokken 18:00 i dag torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020. Orkland kommune følger alle disse tiltakene – noen av tiltakene var allerede iverksatt. Det er fortsatt ingen med påvist smitte i Orkland kommune.

De vedtatte tiltakene betyr for Orkland kommune at:

Alle skoler og barnehager stenges fra og med i morgen og til og med 26. mars 2020

 • Regjeringen har opplyst at det gis omsorgspenger til foreldre med barn hjemme fra skole og barnehage. Les mer på nettsidene til NAV
 • Det tilbys barnetilsyn til foreldre innen samfunnskritiske områder i barnehager og skoler som barna tilhører fra og med i morgen og til og med 26. mars 2020. Dette gjelder også SFO. Dette for å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. De 15 kritiske samfunnsfunksjonene er:
  • Styring og kriseledelse
  • Forsvar
  • Lov og orden
  • Helse og omsorg
  • Redningstjeneste
  • IKT-sikkerhet i sivil sektor
  • Natur og miljø
  • Forsyningssikkerhet
  • Vann og avløp
  • Finansielle tjenester
  • Kraftforsyning
  • Elektroniske kommunikasjonstjenester
  • Transport
  • Satellittbaserte tjenester
  • Apotekene

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

De det gjelder – som ikke kan skaffe tilsyn selv – tar kontakt med barnehagestyrer eller rektor om de er innenfor kriteriene for samfunnskritisk jobb eller andre hensyn.

Orkland kommune har vært forberedt på at denne situasjonen kunne oppstå, og er godt i gang med planlegging for digital undervisning. Informasjon om dette vil komme til foreldre.

Det innføres adgangskontroll i helseinstitusjoner

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper. Dette følges opp av Orkland kommune og er gjeldende for våre institusjoner fra og med kl. 18.00 i dag til og med 26. mars 2020.

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet avvises.

Stenging og forbud

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv
 • Treningshaller og treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende
 • Bibliotek
 • Kino

Orkland kommune følger opp stenging av de funksjonene som vi har ansvar for, og oppfordrer til at møter og private treff som ikke er livsviktige avlyses. Det er møtepunktene mellom mennesker som er smitteveien. Vi ber derfor om at folk tenker over hva som er strengt nødvendig å delta på og bruke digitale løsninger.

Reiser og karantene

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert.

Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl. 18:00 og foreløpig ut april 2020.

Helsedirektoratet oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft. Det vil si at, at hvis du kom hjem fra et land utenfor Norden torsdag 27. februar, gjelder karantenen fra da.

Arbeidstakere og arbeidsforhold

Alle arbeidstakere må ta kontakt med egen arbeidsgiver knyttet til sin arbeidssituasjon.

Det jobbes med retningslinjer for kommunalt ansatte jmf. vedtakene til Helsedirektoratet, og det vil bli informert om dette til ansatte når det er klart. Ansatte som har spørsmål tar kontakt med sin leder.

Rådhus og kommunehus stenges foreløpig ikke, men vi oppfordrer til at man ikke besøker disse uten at det er strengt nødvendig.

Informasjon om situasjonen

For å håndtere informasjonsbehovet til innbyggerne i Orkland kommune, minner vi om at det er opprettet to direkte kanaler hvor du kan ta kontakt om lokale spørsmål knyttet til koronaviruset og håndteringen av situasjonen.

Vi gjør oppmerksom på at henvendelser knyttet til egen helsesituasjon ikke skal gå til disse tjenestene. Har du mistanke om at du kan være smittet, ta kontakt med din fastlege på dagtid eller legevakt på telefon 116 117 på kveld og helg.

Vår telefon 900 31 260 er åpen fra 10:00 til 20:00 alle dager. Vår e-posttjeneste korona@orkland.kommune.no er åpen fra 10:00 til 20:00 alle dager.

Her kan du stille spørsmål angående lokal smittesituasjon. Du kan også stille andre generelle spørsmål. Henvendelser vil bli besvart så raskt som mulig innenfor tjenestenes åpningstid.

Vi minner også om at du kan ringe Folkehelsetjenestens informasjonstelefon på 815 55 015

Vi oppfordrer innbyggerne om:

 • Å forholde seg til informasjon på våre nettsider for kommunal informasjon og Folkeinstituttets nettside www.fhi.no og Helsedirektoratets nettside www.helsenorge.no for nasjonal informasjon
 • Benytte de kanalene vi har opprettet for å ta direkte kontakt

Samtidig ber vi om at du ikke benytter andre telefonnummer, e-poster eller sosiale medier for å avklare spørsmål knyttet til koronaviruset.

SMS-varsling

Det blir sendt ut SMS til alle innbyggere i Orkland kommune. Mottar du ikke disse meldingene kan det skyldes følgende:

 • Du er under 16 år
 • Ditt telefonabonnement er ikke registrert på din hjemmeadresse, men eksempelvis hos din arbeidsgiver (jobbtelefon)
 • Du har reservert deg mot å motta reklame på din telefon

Les mer om SMS-varsling her. Vi oppfordrer de som ikke er registrert, om å registrere seg.