Orkanger legesenter bytter journalsystem og er derfor stengt torsdag 1. desember 2022. Vi gjør oppmerksom på at våre øvrige legekontor er åpne som vanlig. Er det akutte behov som ikke kan vente til neste dag, er det bare å ta kontakt med ett av dem. Vi ber om at spørsmål om sykmelding, resepter, attester eller kontroller avventes til neste dag.