Kjære orklendinger

Vi lever nå i en utfordrende tid for landet og for oss alle. Landet er på mange områder stengt ned og svært mange arbeidstakere er permitterte. Alle opplever vi en utrygghet i hverdagen og for framtida.

Dette er en utrygghet vi som samfunn ikke har opplevd siden andre verdenskrig. Dere skal imidlertid alle vite at både kommunen og sentrale myndigheter arbeider med løsninger som skal bidra til at skadevirkningen av koronapandemien skal bli så små som mulig.

Vi kjenner alle på at livene våre begrenses. Noen sitter i isolasjon og karantene, mange har hjemmekontor og hjemmeskole. Kontakten skjer på digitale løsninger. Hverdagen er for de fleste av oss svært forandret. Jeg er svært glad for å se den dugnadsånden og samholdet som preger den nye kommunen vår. Svært mange bidrar på ulike måter for å lette hverdagen.

En stor takk til dere alle!

I en pandemi er et godt helsevesen helt avgjørende. Mange gjør i dag en helt ekstraordinær innsats for at vårt helsevesen skal fungere optimalt. En spesiell takk til dere.

Det beste bidraget for å stoppe pandemien og avlaste helsevesenet er at vi alle følger smittevernrådene.

Krisen håndteres kontinuerlig av kommunens kriseledelse. Vi har også forsøkt å få til så gode løsninger som mulig på andre områder, slik at hverdagen til dere innbyggere skal fungere på best mulig måte innenfor de rammer krisen setter.

Vi går nå inn i en påske som vil oppleves annerledes for oss alle. Mange vil savne påsketradisjoner med besøk på hytta, og hyggelig samvær med venner og familie. Det er også mange som føler ensomhet. Vis at du bryr deg med å ta en ekstra telefon eller kontakt med andre ved hjelp av digitale kanaler. Selv om vi må holde avstand håper jeg at vi får en påske preget av samhold, hjertevarme og nærhet.

Vi vet at pandemien vil gå over – vi vet bare ikke når. Situasjonen endrer seg fra dag til dag. Vi må være overbærende, tålmodige og ta vare på hverandre. Vi må bevare håpet og optimismen til hverdagen blir normalisert.

Borgerrettighetsforkjemperen Martin Luther King sin berømte tale i 1965 startet med: «We Shall Overcome»

Dette skal vi klare sammen!

Jeg ønsker dere alle lykke til!

God påske til dere alle!

signatur_ordforer_transp.png