Følger du med på statistikken over koronasmittede på VGs nettsider? Da har du kanskje oppdaget at det de siste dagene har vært et avvik mellom avisens tall og tallet Orkland kommune har operert med.

Søndag 10. januar har VG oppgitt 43 smittede, mens Orkland kommune opererte med 41. Dette er nå sjekket opp og viser seg å ha en naturlig forklaring. To personer som er folkeregistrert i Orkland, men bosatt i en annen kommune i Norge, har den 7. og 8. januar testet positivt for korona. Rutinen er da at kommunen som avdekker smitten skal rapportere tilfellene til Folkehelseinstituttet. Det ble gjort, og VG oppdaterer sine tall med bakgrunn i disse.  Samtidig skal testkommunen sende en melding til kommunen hvor de smittede er folkeregistrert. Det ble ved en feil ikke gjort i disse to tilfellene.

Har det bra

Orkland kommune har vært i kontakt med de to smittede. De to har ikke oppholdt seg i Orkland på en stund, og utgjør derfor ingen smitterisiko i sin hjemkommune. De følges opp av helsevesenet i oppholdskommunen og har det etter forholdene bra.

Feil blir avdekket

Det er mange eksempler på folk som oppholder seg i andre kommuner enn der de er folkeregistrert. Det gjelder blant annet arbeidstakere og studenter. Vi må derfor være forberedt på at smittestatistikken fra tid til annen kan vise ulike tall, men det har sin naturlige forklaring og vil bli ryddet opp i.

Det korrekte antall smittede hjemmehørende i Orkland er dermed 43 per 11. januar 2021.    

Spørsmål om korona og vaksine?

Det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet er i gang. I Orkland startet vaksineringen forrige uke på sykehjemmne. Har du spørsmål om korona eller vaksinasjonsprogrammet? Vi minner om at du kan sende dine spørsmål på e-post til: 

korona@orkland.kommune.no

Vi vil svare deg så raskt vi kan.

Vi anbefaler også å følge med på de nasjonale nettsidene angående vaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets nettsider:


orkland.kommune.no/korona