Orkland kommune skal utarbeide plan for friluftslivets ferdselsårer. Denne temaplanen skal gi oversikt over friluftslivets ferdselsårer (merkede stier, turveier, skiløyper), og beskrive tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårer. Vi skal ikke lage en komplett oversikt over alle stier i kommunen, men velge ut viktige traseer tilknyttet mål vi har satt oss i planarbeidet. 

Vi ønsker innspill på følgende tema:

  • På hvilke stier som er mye benyttet er det behov for skilting eller merking?
    Dette kan være ny merking/skilting, eller oppgradering av eksisterende. 
  • Er det behov for tilretteleggingstiltak langs mye benyttede stier? 
    Eksempler på tilretteleggingstiltak kan være parkeringsplasser, klopper osv. 
  • Er det behov for nye stier (for eksempel knytte sammen eksisterende stier)?
  • Hvor bør det registreres målpunkt knyttet til ferdselsårer? 
    (symbol i kart for parkeringsplass, utsiktspunkt, gapahuk, tilrettelagt bålplass, turmål osv)

Dialog med idrettslag blir viktig i prosessen med utarbeidelse av planen, og disse vil bli kontaktet direkte.  

Mer informasjon om planarbeidet kan leses her:

Spørsmål om planarbeidet kan sendes til Sanna Kaupang Sørum, sanna.sorum@orkland.kommune.no

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@orkland.kommune.no. Merk eposten «Innspill til plan for friluftslivets ferdselsårer». Innspill må beskrives godt, og marker gjerne i kart. 

Frist for å komme med innspill er 15. september.