Regjeringen åpner nå opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen.

Det er god tilgang på koronavaksine i Norge. Selv om FHI per i dag vurderer den individuelle nytten av en ny dose i aldersgruppen 18-64 år som begrenset, åpnes det derfor allikevel opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Denne åpningen vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn de yngste, og særlig de som til nå kun har takket ja til to doser.

Vi minner om at det er apotekene i Orkland som fortar vaksineringen. Vaksineringen er gratis. Orkland kommune gjør oppmerksom på at det foreløpig er et begrenset antall oppfriskningsdoser tilgjengelig på apotekene, men onsdag 23. november forventer vi en ny leveranse som vil øke kapasiteten.

Du finner informasjon om hvor og når du kan vaksinere deg på våre faste sider om vaksinering