Det var tidligere i dag vi informerte om at det hadde oppstått ledningsbrudd på en kloakkledning i Vorma, som medførte at Vormstad avløpsrenseanlegg var ute av drift. Dette medførte utslipp av urenset avløpsvann i Orkla. Driftsavdelingen rapporterer nå at avløpsrenseanlegget er i drift igjen.