En kvinne i Orkland fikk påvist smitte sent fredag kveld. Dette er en ansatt ved St. Olavs hospital, Orkdal. Hun er rutinemessig satt i isolasjon og har bare milde symptom.

Fire personer er satt i karantene av Orkland kommune og i underkant av 15 ansatte er satt i karantene av St. Olavs hospital. I tillegg er fem pasienter satt i karantene av St. Olavs hospital. Orkland kommune samarbeider tett med St. Olavs hospital.

Mer informasjon fra St. Olavs Hospital:

Smittekilden er ikke identifisert.

Smittesporing pågår både i regi av kommunen og St. Olavs hospital og flere personer kan bli satt i karantene.

Saken berører flere kommuner. Det er etablert samarbeid mellom disse.

Dette er det 26. smittetilfellet i Orkland kommune.


orkland.kommune.no/korona