- Det er et par i Orkland som er smittet. Begge er over 50 år, og er nå satt i isolasjon. Begge er ved godt mot og behandles i hjemmet. Han jobber hos Shawcor på Orkanger. Vi har et godt samarbeid med Shawcor, som har stengt i dag for å få informert og kartlagt. Hun jobber ved Elvestien bofelleskap på Orkanger, som er satt i isolasjon. Det er satt inn tiltak på bofelleskapet for å hindre videre smitte, sier Jimmy Wikell.

- Noen personer som har vært i kontakt med de to er satt i karantene. Vi har gjennom kartleggingen god kontroll på personene som kan være smittet. Det har vært jobbet gjennom natta, og arbeidet fortsetter intensivt videre. Nå er det viktig at vi holder oss rolig, følger de bestemmelsene som er satt og unngår spekulasjoner.

- Jeg ber spesielt om at folk tenker over hva de skriver i sosiale medier. Vi må ta hensyn til personvern i slike saker, vise omsorg for de som er berørt og behandle hverandre med respekt. Det aller viktigste vi gjør er å respektere og følge de retningslinjer som gjelder, understreker Wikell.
 

#kaldthodevarmthjerte