Fra klokka 15:30 mandag 16. mars vil legevakten for Orkland kommune befinne seg på tjenestesenteret. Tjenestesenteret finner du i Allfarveien på Bårdshaug, Orkanger. Bygningen ligger like ved siden av Thams-paviljongen (The Norway Building) på veien inn mot Orkland rådhus.  

Legevakten har åpningstid i tidsrommet 15:30 - 08:00 på hverdager og hele døgnet i helgene.

Flyttingen har sin bakgrunn i at St. Olavs hospital ønsker å beholde Orkdal sjukehus som et smittefritt sykehus i pandemiperioden. Ordningen vil vare inntil annet blir bestemt.

Du skal som tidligere henvende deg til legevaktstelefonen på nummer 116 117

Dersom du blir vurdert til at du trenger legetime, vil du få avtalt et tidspunkt som du møter opp på.

NB! Det er ikke anledning til å møte opp direkte på legevakten for konsultasjon.

På dagtid er det legekontorene som ivaretar legevaktsfunksjonen og du må henvende deg til din fastlege.