Brannforebyggeren fører også tilsyn med alle fyringsanlegg/ildsteder etter behov. Det er brannforebyggeren som fastsetter behovet ut ifra faste kriterier. Feilmonteringer, elde og slitasje på ildsteder og skorsteiner finner brannforebyggeren ofte. Dette har stor betydning for brannsikkerheten i boligen. Vår jobb er derfor å gjøre deg som eier/bruker av boligen oppmerksom på farene slik at de kan utbedres før en brann oppstår. Tilsynet omfatter også informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i boligen din.

Tilsyn omfatter:

  • Kontroll av at fyringsanlegget (ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat) er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade.
  • Veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr (husbrannslange og brannslokkingsapparat) og rømningsveier.
  • Informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner.
  • Informasjon om generell brannsikkerhet.
  • Eier av anlegget skal få skriftlig tilbakemelding ved avvik.