Geodatagjengen i Orkland kommune har gjort en kjempejobb med å tilgjengeliggjøre gamle skråfoto fra 1950- og 1960-tallet i egen klient på kommunekart.com som nå er åpen for publikum. Dette er en skattekiste for historieinteresserte! Løsningen dekker i hovedsak områder i de gamle kommunene Orkdal og Agdenes. Det er også noen bilder fra Løkken og Storås.

- Vi er veldig glade for at vi har fått på plass denne løsningen, som vi vet har vært etterlyst og etterlengtet av mange, sier rådgiver Sverre Solligård i Orkland kommune.

Nasjonal bildeskatt

Bildene ble tatt av Widerøe Flyveselskap på 1950-tallet og 1960-tallet. Oppmålingsselskapet Fjellanger kjøpte i 1970 opp Widerøe Flyveselskaps fotogrammetriske avdeling, flyfotoavdeling, fotolaboratorium og planavdeling, og ble etter dette kjent som Fjellanger Widerøe.

- På 1970-tallet ble arkivet med skråfoto delt opp og solgt til respektive kommuner. Det er i hovedsak to perioder med skråfoto.  Det er svart-hvitt-bilder fra 50-tallet og fargefoto fra 60-tallet. Widerøes skråfotoarkiv er på ca. 315.000 negativer og prøvekopier, forteller Solligård.

Redningsaksjon

Nasjonalbiblioteket skriver på sine nettsider følgende om arkivet:

«Oppstykkingen av arkivet viste seg å få uheldige konsekvenser for systematisk bevaring og kulturhistorisk formidling. Med støtte fra Norsk kulturråd tok derfor flere offentlige fotoarkiv initiativ til en kartlegging av tilstanden til Widerøes flyfotoarkiv. Det var varierende hvilken skjebne bildene hadde fått.

Nasjonalbiblioteket startet en redningsaksjon der kommunene kunne overføre materialet til biblioteket. For digitalisering og oppbevaring av originalmaterialet. Bildene er gjort tilgjengelig for allmennheten, noe som vil gi grunnlag for videre bruk nasjonalt og lokalt.»

Slik søker du på bilder

Du kan søke og se bilder her:

Oppe til venstre i skjermbildet får du opp en meny med fanen “Kartlag”

kart_illustrasjon_01_220404.png

Når du trykker på denne, får du opp alle kartlag i ei liste til høyre på skjermen. Her trykker du på de kartlagene du ønsker å vise. Du må zoome litt inn i bildet for å få opp punktene som representerer hvert skråfoto.

kart_illustrasjon_02_220404.png

Hver røde pil representerer et skråfoto og hvilken bilderetning det har. Trykk inne i den røde pila så får du opp “Kartlagsinfo for valgt punkt”. Trykk på laget med skråfoto, og deretter på «mer informasjon».

kart_illustrasjon_03_220404.png

Bildet kommer nå opp i nettleseren.