I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Orkland kommune i Trøndelag.

Søker: Lerøy Midt AS org. 985848718
Søknaden gjelder: Biomasseutvidelse og permanent tillatelse til akvakulturlokalitet
Søkt størrelse: 7092 tonn
Lokalitet: 37717 Vassgåsholmen
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 63.35.530` Ø 009.20.390`
Kontaktadresse: postmottak@orkland.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Orkland kommune, rådhuset og på kommunens nettside www.orkland.kommune.no

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på e-post postmottak@orkland.kommune.no innen 12.4.2021