Hovedutvalg forvaltning vedtok i møte 10.11.2021 å legge forslag til reguleringsplan for Liakjølen hytteområde ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
Planforslaget viser forslag til nye veier og nye tomter.

Frist for uttalelse er 07.01.2022.

Høringsuttalelser sendes skriftlig til postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger.

Sakspapirer og plandokumenter er tilgjengelige i kommunens planregister: