En yngre mann har i dag testet positivt for covid-19. Han er smittet av en person som fikk påvist korona tidligere i uken. Orklendingen har blitt smittet mens han var på reise. Han har vært i isolasjon og har ikke vært på jobb eller hatt noen kontakter utenom personer i egen husholdning. Den smittede er i fin form og følges opp av kommuneoverlegen.

Felles for de siste smittetilfellene i Orkland er at de kun har hatt kontakt med folk i nære relasjoner. Det er stor grunn til å rose folk for dette.


orkland.kommune.no/korona