I dag har vi fått påvist det 20. tilfellet av Covid-19 i Orkland. Dette gjelder en kvinne som har fått smitte i forbindelse med innenlandsreise. Kvinnen har ikke oppholdt seg i Orkland kommune etter smitteeksponeringen og har heller ikke vært i kontakt med andre fra vår kommune. Hun er nå isolert i oppholdskommunen et annet sted i landet. Kvinnen rapporteres å ha svært lette symptomer og har det bra.


orkland.kommune.no/korona