Torsdag 3. desember ble det påvist et nytt smittetilfelle med covid-19 i Orkland. Vedkommende er ikke bosatt i kommunen. Smittesporing er iverksatt og berørte blir kontaktet.

Det dreier seg om et smittetilfelle knyttet til arbeid. Den smittede, en mann bosatt i en kommune et annet sted i landet, utfører for tiden arbeidsoppgaver ved Norsk Kyllings nybygg på Orkanger. Han tilhører en gruppe på fem, en såkalt kohort, som har hatt svært begrenset kontakt med andre personer på byggeplassen. De fire øvrige i kohorten er identifisert og satt i karantene. Ingen andre nærkontakter er identifisert ved bedriften.

Lokale bedrifter er berørt

Arbeideren kom til Orkland mandag 30. november og var innkvartert ved Bårdshaug herregård. Vedkommende har også besøkt spisestedet Orkdal grill og pizza ved et par anledninger. Det er imidlertid ingen umiddelbar mistanke om ytterligere smittespredning knyttet til disse stedene.Det har vært gode smittevernsrutiner hos både Norsk kylling, på hotellet og på grillen.

Selv om rutiner og smittevernet har vært fullt til punkt og prikke, kan man selvsagt ikke utelukke ytterligere smitte. Derfor ber smittevernoverlege Peter M. Trojanowski om at folk som har vært på de nevnte stedene er ekstra oppmerksomme de nærmeste dagene og tester seg ved eventuelle tegn til sykdom. Dette gjelder Orkdal grill og pizza mandag 30. november mellom klokken 19:00 og 20:00, og tirsdag 1. desember mellom klokken 18:00 til 19:00. På Bårdshaug herregård vil berørte gjester bli kontaktet.

Har du oppholdt deg på de aktuelle stedene i angitte tidsperioder og har spørsmål? Da kan du kontakte vår koronatelefon på 900 31 260. Tjenesten er åpen klokken 10:00 til 14:00 på hverdager.

Godt smittevern

Trojanowski presiserer at det ikke er vurdert som smittefarlig å benytte Bårdshaug herregård og Orkdal grill og pizza nå.

Den smittede og de som er i karantene har returnert til sin hjemkommune og det er et tett samarbeid mellom smittevernoverlegene i de to berørte kommunene. Smittevernoverlege Trojanowski opplyser at det har vært et svært godt samarbeid med alle berørte bedrifter, og ifølge han har rutinene og smittevernet vært fulgt opp på en svært god måte hos samtlige involverte.


orkland.kommune.no/korona