Regjeringen offentliggjorde på pressekonferanse torsdag kveld den 13. januar det nye nasjonale koronaregimet som gjelder fra midnatt fredag 14. januar og som vi skal leve med i nærmeste framtid. Øvrige nærkontakter blir nå unntatt fra karantene, barnehager, skoler og SFO går over på grønt nivå, skjenkestopp opphører og flere kan samles på arrangement. Dette er noen av endringene som kom i går. I tillegg får hver enkelt av oss et større ansvar knyttet til eventuell smitte i egen husstand, på lik linje med annen smittsom sykdom. I denne artikkelen redegjør vi for noe av hva som er nytt og hva det betyr for orklendingene. Mer detaljert beskrivelse kommer på vår hjemmeside om kort tid. Vi oppsummerer også erfaringene med omikron-varianten så langt. Vi er enda et skritt nærmere en mer normal hverdag.

Det er fortsatt ingen lokal forskrift for Orkland, så det er bare de nasjonale bestemmelsene og anbefalingene som er gjeldende.

Norge er et land med høy vaksinasjonsdekning og i Orkland ligger vi over landsgjennomsnittet. Det er et godt utgangspunkt for videre håndtering.

Erfaringene så langt med omikron-variant

Nye tall og resultater fra andre land viser at omikron-varianten er mer smittsom, men fører til mindre alvorlig sykdom. Om du er vaksinert er sjansen for alvorlig sykdom markant redusert. Omikron-varianten er dominerende i Orkland, som i resten av Norge. Våre erfaringer bekrefter dataene fra utlandet og resten av Norge. Omikron-varianten gir lett sykdom og de som tester positivt har alt fra ingen symptomer til kraftigere influensalignende symptomer. Flesteparten har likevel lettere symptomer, mer likt en forkjølelse. Mange som er vaksinert har blitt smittet og vil fortsatt bli smittet.  Erfaringen så langt er imidlertid at den smittede ikke blir stort sykere enn med et vanlig sesongsvirus.

Noen få er i risikogrupper og kan utvikle alvorligere sykdom, men dette gjelder ikke mange. Samfunnet tåler altså høyere smittetall, og det er naturlig at restriksjonene nå fases gradvis ut. Tilnærmingen nå er å begrense smitten slik at ikke for mange blir syke samtidig, den slik at den blir kapasitetsutfordrende for helsevesenet og lammende for viktige samfunnsfunksjoner.

Smittehåndtering nå

Erfaringene med omikron-variant har betydning for hvordan vi i Norge og Orkland vil følge opp smitte fremover. Fram til nå har smittet person blitt kontaktet av fastlege eller noen fra smittesporingsteamet. Vi faser nå ut oppringing fra smittesporingsteam. Vi vil fortsatt følge med og mobilisere ved utbrudd ved for eksempel institusjoner eller store utbrudd på skoler og barnehager.  Men det vil altså ikke være slik at du automatisk får en telefon fra smittesporing om du er smittet.

Det legges nå opp til at hver enkelt person har et større egenansvar, slik vi har knyttet til annen ordinær sykdom. Du skal søke og finne informasjon selv knyttet til hva du skal gjøre, for eksempel på kommunens nettside, Folkehelseinstituttets nettside, helsenorge.no eller regjeringen.no. Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte koronatelefonen eller fastlege. Vi har allerede svært god erfaring med at innbyggere i Orkland de siste ukene selv har tatt kontakt med sine nærkontakter og det hentes ut nødvendige selvtester.

Kommunen opprettholder altså både koronatelefon og utdeling av selvtester den nærmeste tiden, og vi vil informere i god tid om det blir endringer for disse tjenestene.

Dette gjelder for de som er nærkontakter til smittet

Øvrige nærkontakter er nå fritatt karantene uansett alder eller hvilken arbeidsfunksjon du har. Det anbefales at du tar selvtest på dag 3 og 5 men det er ikke lovpålagt. Regelendringen har ikke tilbakevirkende kraft. Har du fått beskjed om karantene før 14. januar 2022 forholder du deg til gammelt regime.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære har karantenekrav akkurat som tidligere, her er det ingen endringer

Barnehager, skoler og SFO over på grønt nivå fra mandag

Fra mandag 17. januar vil skolene og barnehagene gå over på grønt nivå. Dette er vurdert ut fra smittesituasjonen i Orkland kommune på nåværende tidspunkt. På barnehagene og skolene vil vi nå oppleve at det blir mer smitte, som i samfunnet for øvrig. For medelever og lærere medfører dette ikke krav om karantene, men bare anbefaling om testing. Kommunen vil fortsette å gjennomføre testing ved våre skoler i tiden framover for å holde oversikt og kunne justere tiltak etter behov. Den enkelte enhet vil informere elever og foresatte ved endringer i situasjonen.

Status for sykehjem

Vi har svært høy vaksinedekning både blant beboere og personale ved våre institusjoner. Det store flertallet har fått tredje vaksinedose. Helsepersonell har økt bruken av smittevernutstyr slik at vi beskytter både beboere og ansatte. Men med mer smitte blant oss vil det bare være et tidsspørsmål før vi får vårt første tilfelle på en av institusjonene våre. Du skal fortsatt ikke komme på besøk om du er forkjølet eller har luftveissymptomer. Om besøket ikke kan utsettes anbefales det munnbind i fellesareal og at du tar en selvtest før besøket.

Fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år

For barn og unge kan nå aktivitet utendørs gjennomføres som normalt. Innendørs anbefales fortsatt bruk av kohort/klasse på cirka 20 personer.

Aktivitet hvor kontakt er nødvendig kan gjennomføres.

Voksne over 20 år

Voksne kan nå trene innendørs, men det anbefales også her maks bruk av kohort/klasse på cirka 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand.

Utendørs aktivitet kan gjennomføres som normalt, selv om det er fysisk kontakt.

Arrangement

Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind. Vi bør fortsatt begrense sosiale sammenkomster og arrangement vi deltar på.

Dette gjelder nå:

Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:

  • Innendørs: Maks 30 personer. Maks 50 personer ved minnestund.
  • Utendørs: Maks 50 personer. Munnbindpåbud for publikum innendørs.

Offentlige arrangementer innendørs:

  • Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
  • Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
  • Munnbindpåbud for publikum når de ikke er på tilvist plass.

Serveringssteder

Den totale skjenkestoppen opphører og erstattes med skjenkestopp fra kl. 23.00 på steder med skjenkebevilling. Skjenking skal bare skje ved bordene.

Vi har alle et ansvar for å holde oss informert om hva som gjelder

Husk at det er ditt ansvar å holde deg informert om situasjonen og hva som til enhver tid er gjeldende.

Mer informasjon om det som gjelder nå:

Ressurssider for korona og vaksinering:

På kommunens nettsider finner du informasjon om koronatelefon og utdeling av selvtester og kommunens generelle håndtering. I tillegg samler vi opp svar på de spørsmålene vi får mest av.

Vaksinering

Kommunen tilbyr fortsatt både første-, andre og tredjedose på våre faste vaksineringsdager hver torsdag i Orklahallen. Neste mulighet er torsdag 20. januar. I tillegg kan du vaksinere deg på flere av kommunens apotek.

Takk for at du bidrar!