Kommunestyret i Orkland har i møter 01.09 og 29.09 vedtatt til sammen cirka 130 nye veinavn i kommunen.

Det er ikke klagerett på valg av veinavn da dette er kommunens myndighetsområde. Det er imidlertid klagerett på skrivemåten, jf. lov om stadnamn. Lag og organisasjoner (inkl. veilag) med særlig tilknytning til et stedsnavn har klagerett på skrivemåten. Privatpersoner har ikke klagerett.

Frist for å klage på skrivemåte er 20. november 2021. Klage sendes til postmottak@orkland.kommune.no eller med post til Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger. Klagen merkes med BYGG-20/1810.

Du kan lese saksutskriftene med veinavn i dokumentene under:

På lenken under kan du se kart over de ulike veiparsellene.