Formannskapet i Orkland kommune møtes digitalt onsdag morgen klokken 09:00.  Da skal de ta stilling til en lokal forskrift som vil skjerpe smitteverntiltakene i kommunen.

Rådmannen foreslår at følgende tiltak innføres med virkning fra midnatt, natt til 31. desember:

  • Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom, utendørs i tett befolkede områder, ved drosjetransport, buss, kjøreskole og annen føreropplæring.
  • Sosiale kontakter ut over egen familie og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til ti per uke.
  • Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer.
  • Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

Føre-var-prinsipp

Forskriften er foreslått å gjelde til og med onsdag 13. januar 2021. Tiltakene foreslås som følge av økt smitte i egen kommune og kommunene rundt, samt et føre-var prinsipp for å hindre utvikling av situasjonen. Det er i tillegg vurdert ut fra et prinsipp om å skjerme barn og unge ved at vedtaket øker sjansen for å kunne ha barnehager og skoler åpne med størst mulig grad av ordinær drift.

Følg møtet på KommuneTV

Du kan lese hele saken som formannskapet skal behandle her:

Du kan også lese hele forskriften her:

Vi minner om at du kan følge møtet i formannskapet på KommuneTV fra klokken 09:00. Sendingen ser du her:

Testing

Vi minner om at koronatelefonen 900 31 260 er åpen som følger de nærmeste dagene:

  • Onsdag 30.12.2020 10:00 - 13-00
  • Torsdag 31.12.2020 (nyttårsaften) 09:00 - 11:00
  • Søndag 03.01.2021 10:00 - 14:00

Har du covid-19-relevante symptomer kan du også bestille time for testing her:


orkland.kommune.no/korona