I grove trekk gjelder de samme reglene som ble innført i Orkland ved nyttår. Det betyr blant annet at munnbind igjen skal på i butikker, på kjøpesentre og offentlig transport. I tillegg til regler som må følges, kommer kommunen med nye anbefalinger til innbyggerne.

Formannskapet vedtok i møte torsdag morgen å innføre nye regler. De kommer som et resultat av at kommunene i Trondheimsregionen i går ble enige om å samkjøre regler som følge av den lokale smittesituasjonen i Trondheim.

De nye reglene

Reglene gjelder fra i ettermiddag, torsdag 11.februar, klokken 16:00.  De gjelder til og med onsdag 17. februar. Dette gjelder:

§ 3 Serverings- og skjenkesteder
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkohollovens kapittel 4 og 5, skal ikke servere alkohol etter kl. 22.00. Serverings- og skjenkesteder i Orkland kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.

§ 4 Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre
Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet.

§ 5 Plikt til bruk av munnbind ved kollektivreiser
Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 6 Plikt til bruk av munnbind i drosje og registrering av reisende
Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Setet ved siden av taxisjåføren skal ikke brukes av passasjerer, og det skal være ledig plass mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke tilhører samme husstand. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

§ 7 Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv.
Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å utføre behandlingen.

§ 8 Plikt til bruk av munnbind i det offentlige rom forøvrig
Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til å bruke munnbind gjelder for besøkende og ansatte i fellesarealer åpent for publikum i offentlige bygg, skoler og barnehager. Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager i arbeidstiden. Plikten gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. I lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter gjelder plikten ikke utøver under selve den kulturelle idrettsaktiviteten.

Du kan lese hele forskriften her:

Lokale regler (forskriftsfestet og må følges)

Anbefalinger

I tillegg vedtok formannskapet følgende anbefalinger:

  • Å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra - områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter.
  • På generelt grunnlag å unngå unødige reiser som medfører nærkontakt med andre på tvers av kommunegrensene i Trondheimsregionen
  • Å benytte hjemmekontor når dette er mulig
  • Å være tilbakeholdne med private besøk

Man fraråder også, og legger ikke til rette for, organiserte fritidsaktiviteter og trim for voksne innendørs. Kommunen anmoder videre om at treningssentre, Orklandsbadet (og andre kommunale basseng) og klatrehall, kun tillater aktivitet og trening for medlemmer i Orkland kommune, og ikke tillater prøvetimer eller gjestetimer. Vi forventer at registreringssystemet er egnet for eventuell smittesporing påfølgende 14 dager.

Du kan lese bakgrunnen for saken her:
​Bakgrunn for saken med lokale anbefalinger (bør følges selv om det ikke er forskriftsfestet)

Her kan du se opptak av formannskapsmøtet

Besøk på sykehjem

De nye reglene får ingen konsekvenser for besøk på sykehjem, men du  benytte munnbind i fellesarealer.

Besøksrutiner

Plakater

Driver du en virksomhet og er omfattet av munnbindpåbudet? Da kan du laste ned plakat for utskrift her:

Plakat munnbindpåbud


orkland.kommune.no/korona