Onsdag formiddag er det registrert fire nye tilfeller av korona i Orkland kommune. Alle er kjente nærkontakter i en eksisterende smittecelle og var allerede i karantene. Ytterligere kartlegging er gjort og ingen nye personer må i karantene som følge av tilfellene. Alle blir fulgt opp av kommunen i hjemmet. Per 13. januar har Orkland 48 påviste tilfeller.

I FHIs statistikk, som blant annet publiseres i VG, er Orkland registrert med 49 tilfeller. Avviket skyldes at en person som er i midlertidig arbeid i Orkland tidligere har fått påvist korona. I forbindelse med innreise til Norge ble vedkommende testet på nytt og fikk positivt prøvesvar. Dette skyldes at testene er svært følsomme. Inaktive viruspartikler som ligger igjen i luftveiene har slått ut på testen, men de har ikke evne til å skape sykdom. Denne personen er friskmeldt og er ikke smittebærer. Tilfeller som dette vil likevel regnes med i FHIs statistikk.

Orkland kommune følger offisiell statistikk og justerer derfor også tallet på antall smittede til 49.


orkland.kommune.no/korona