Regjeringen presenterte på en pressekonferanse tidligere i dag ulike nasjonale tiltak som iverksettes fra i morgen 1. desember. Noen av endringene er regulert i forskrift, mens andre er anbefalinger. Vi i Orkland har i lengre tid forholdt oss til de nasjonale rådene og forskriftene. Det gjør vi fortsatt.

Under tar vi for oss både forskriftsendringene og anbefalingene. Vi knytter også noen presiseringer til enkelte av dem.

Endringer i covid-19-forskriften §4i

​§ 4i. Krav om smittekarantene
Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer, skal i smittekarantene. Karanteneplikten gjelder i 7 døgn etter siste nærkontakt.

Smittekarantene etter første ledd gjelder ikke for:
a. Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått sykdom som tester seg to ganger. Første test kan tas med antigen hurtigtest eller PCR-test så raskt som mulig etter bekreftet nærkontakt. Smittekarantene kan avbrytes etter første negative test, men det skal likevel tas ny antigen hurtigtest eller PCR-test tidligst 3 dager og senest 7 dager etter nærkontakten.

b. Personer som ikke oppfyller vilkårene for å være fullvaksinert eller har gjennomgått sykdom og som tester seg hver dag i 7 dager med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. Første test skal tas så raskt som mulig etter bekreftet nærkontakt. Smittekarantene kan avbrytes etter første negative test, men øvrige testregime må følges.

c. Personer under 18 år.

Personer som utvikler akutt luftveisinfeksjon, med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å testes.

Første til tredje ledd gjelder ikke personer som skal i smittekarantene etter § 4g.

Nasjonale anbefalinger

Regjeringen har kommet med nye nasjonale anbefalinger. Disse er ikke lovfestet og dermed er det ikke å anse som lovbrudd dersom du ikke følger dem. Likevel anbefaler vi alle om å følge anbefalingene:

  • Bruk munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Presisering: Dersom du skal til tannlege eller fastlege ønsker vi at du bruker munnbind.
  • Bruk munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
  • Jevnlig testing av skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten. Presisering: I Orkland kommune har vi en oversiktlig smittesituasjon og har hatt lite smitte på våre skoler og barnehager. Vi utfører derfor ikke jevnlige tester på skolene. Får vi smitte i noen av skolene tester vi som regel aktuelt klassetrinn eller barnehagegruppe.
  • Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor. Presisering: Vi har smitte i Orkland per i dag, men smittetrykket er ikke så høyt at vi vurderer behovet for hjemmekontor som nødvendig.

Noen fikk sikkert med seg at det ble signalisert en del forskriftsendringer på mandag knyttet til den nye virusmutanten omikron. Foreløpig gjelder disse reglene for personer som har vært i eller mellomlandet i Sør-Afrika, Mosambik, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini og Malawi etter 16. november 2021.

Vi minner om vår informasjonsside om korona. Der finner du siste nytt om koronasituasjonen i Orkland, samt ofte stilte spørsmål - med svar!

Vaksinering

Til slutt tar vi med noen ord om vaksinering. Regjeringen kom på pressekonferansen med sterke signaler til kommunene om å trappe opp vaksineringen med tredje dose. Orkland kommune vil selvsagt følge opp dette og kommer med nærmere informasjon om gjennomføring så snart dette er klart.

Vi minner om vår informasjonsside om vaksinering. Der finner du siste nytt om vaksinegjennomføringen i Orkland, samt ofte stilte spørsmål - med svar!

Takk for at du bidrar!