Regjeringen presenterte i går nye nasjonale bestemmelser, med ytterligere presiseringer klokken 14:00 i dag. I går ble det også vedtatt strengere lokale bestemmelser i Oslo og Bergen. Vi rydder opp i informasjonsstrømmen, slik at du vet hva som gjelder i Orkland nå.

Først en liten lokal statusrapport. Smittesituasjonen i Orkland er stabil. Totalt har vi påvist 21 tilfeller siden mars. Vi har hatt 3 tilfeller etter sommerferien. Status i dag er at vi har ingen med påvist smitte. Så langt har vi testet 5281 personer. 21 smittede så langt betyr at 0,4 prosent av våre prøver har vært positive.

Kontroll og god testkapasitet

Vi har testet innbyggere i alle aldersgrupper hjemmehørende i hele kommunen. Vi har god testkapasitet. De siste ukene har vi testet gjennomsnittlig 180 personer per uke. Orkland har per i dag ingen lokale vedtak.  Vi forholder oss til de nasjonale føringene. Det er svært mange som yter en stor innsats og bidrar til at situasjonen er god i Orkland. Den lokale smittesituasjonen er under kontroll og vi håndterer den godt slik situasjonen er per i dag.

Bakgrunn for de nye bestemmelsene

Norge har, i likhet med de fleste andre europeiske land, en økende smittetrend. Derfor ble det i går innført flere nasjonale endringer i de nasjonale bestemmelsene. De gjelder fra i dag, onsdag 28. oktober. Foreløpig er det bestemt at de skal gjelde ut november. Hensikten med de nye bestemmelsene er å stoppe smitteutviklingen, samtidig som man opprettholder flest mulig funksjoner og verner om risikogruppene.

Dette gjelder fra i dag

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrepet gjest defineres å gjelde fra ungdomsskolealder og oppover.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer. Presisering: Man kan ha bursdagsfeiring med klassen sin, og man kan markere Halloween sammen med sine klassekamerater.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. Presisering: Begrens antall nærkontakter både på fritid og på jobb. Møter som kan gjennomføres via digitale løsninger bidrar til færre kontakter.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler, skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere. Presisering: Dette gjelder private fester og selskaper. Offentlige arrangement med arrangør som konserter, kino, teater, håndballkamper med mere, kan fortsatt ha inntil 200 besøkende innendørs dersom avstand opprettholdes og alle har sitteplass.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle sitter i fastmonterte seter. Presisering: Her er gruppene maksimalt på 200 personer. Deretter skal det være minimum 2 meter mellom disse gruppene. Dette gjelder for eksempel på fotballkamper.

Nasjonale karanteneregler - arbeidsinnvandring

I tillegg til i private sammenkomster, ser vi også økt smitte som følge av arbeidsinnvandring. Det skyldes at noen ikke følger dagens regler, men først og fremst at den alvorlige smittesituasjonen i Europa øker risikoen ved dagens unntaksordning. Derfor vil regjeringen stramme inn dagens regler for arbeidsinnvandring:

 • Land som defineres gul av EU kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når man er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober.
 • Endringene har ikke tilbakevirkende kraft. Presisering: Arbeidstakere som allerede har ankommet landet nå, inkluderes ikke av denne nye ordningen.
 • Oversiktskartet med land og farenivå er ikke ferdigstilt på nasjonalt nivå per dato. Først når dette er klart vet vi hvilke land dette gjelder.
 • Fra 28. oktober vil alle utenlandske arbeidstakere derfor testes dag én ved ankomst, deretter hver tredje dag innenfor karantenetiden på ti dager. Fritidskarantene gjelder i hele ti-dagers perioden, uansett testresultat. Avstand og minimal kontakt med andre er anbefalt.

Nasjonale karanteneregler fra 31.oktober

 • Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 innbyggere over 14 dager. Dersom mer enn 4 prosent i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført.
 • Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober.
 • Endringen har ikke tilbakevirkende kraft. Presisering: De arbeidere som allerede har ankommet landet inkluderes ikke i den nye ordningen.
 • Oversikt over de røde land foreligger ikke ennå.

Stå sammen

Det er ikke tiden for store selskapeligheter og folkeansamlinger. De viktigste tiltakene er fortsatt å holde avstand og ha gode hygienerutiner. Klarer vi dette samtidig som vi er flinke til å teste oss, kan vi trygt møtes med et begrenset antall personer. Situasjonen i Orkland er stabil. Vi må imidlertid stå sammen slik vi har gjort så langt, fram til vaksinen er på plass.

I mars sa vi i en av våre kveldsoppdateringer: Dette blir ingen sprintøvelse – dette blir et maratonløp.

Det ser ut til at vi fikk rett. Vi sier det samme fortsatt. Sammen får vi til dette!


orkland.kommune.no/korona