Orkland kommune har mottatt ytterligere 1.246.000 kroner fra staten til utsatte næringer som har opplevd enten ekstra kostnader eller omsetningssvikt som følge av covid- 19.

- Pengene skal primært gå til bedrifter som helt eller delvis har falt utenom de tidligere kompensasjonsordningene, sier næringssjef i Orkland kommune, Aasmund Lie.

Ordningen gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Den skal støtte virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner har falt utenfor tidligere generelle kompensasjonsordninger. Orkland kommune har til nå mottatt i overkant av 2.9 millioner kroner til dette formålet.

Felles søknadsfrist

- Vi opererer nå med en felles søknadsfrist for alle midlene vi har mottatt. Det betyr at ordningen som ble annonsert i mars, med søknadsfrist 2. mai nå får utvidet søknadsfrist, sier Lie.

Du kan lese mer om den saken her:

1,7 millioner fra staten

Felles søknadsfrist er satt til er 16. mai. Deretter vil kommunen i samarbeid med Orkland næringsforening og den lokale næringshagen gå gjennom søknadene og utarbeide en innstilling til formannskapet, som vil foreta den endelige tildelingen i sitt møte 26. mai.

Næringssjefen oppfordrer bedriftene om å kjenne sin besøkelsestid og sende inn søknad før 16. mai.

Hvordan søker du?

Bilde av Aasmund LieAasmund Lie. Foto: Orkland kommune

Søknaden sendes elektronisk, og du finner skjemaet på regionforvaltning.no

Sammen med søknaden må du sende dokumentasjon på omsetningsfall eller ekstra kostnader bedriften har hatt knyttet til covid-19.

- Opplysningene må være bekreftet av regnskapsfører eller revisor, presiserer næringssjefen.

Har du spørsmål eller ønsker flere opplysninger er det bare å ta kontakt med Aasmund Lie på telefon 90 08 24 24 eller på e-post: aasmund.lie@orkland.kommune.no