Orkland kommune innførte søndag karantenekrav for til- og hjemreisende som har vært i store deler av Sør-Norge: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Bestemmelsen gjelder fra søndag 15. mars, og har tilbakevirkende kraft fra 10. mars.

- Har du vært i disse områdene på besøk, jobbreise eller lignende skal du i en 14 dagers karantene fra den datoen du ankommer Orkland, melder kommuneoverlege/smittevernoverlege Peter Melien Trojanowski.

I klartekst betyr det at alle som har besøkt et av disse fylkene etter 10. mars, skal holde seg hjemme.

Reis hjem

I tillegg omfattes også besøkende fra de samme områdene av de nye bestemmelsene.

- De som kommer fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland og ikke har hjemmeadresse i Orkland kommune, har nå ikke lov å oppholde seg her, sier kommuneoverlegen.

- Det betyr at disse skal reise hjem til sin hjemstedsadresse umiddelbart.

Vedtakene som kommuneoverlegen har fattet i dag er hjemlet i smittevernloven. De har virkning fra 15.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.

Unntak

Personer på gjennomreise omfattes ikke av karantenereglene. Personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er også unntatt.

- Men personer som er omfattet av unntak, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, oppfordrer Trojanowski.

Gjennomreisende med og uten symptomer

Gjennomreisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør holde avstand til andre under reisen, presiserer kommuneoverlegen. Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport. Trojanowski anser vedtaket som en naturlig følge av Folkehelseinstituttets anbefalinger og Helsedirektoratets nasjonale vedtak.

For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene regler for overgang fra karantene til isolasjon.

- Blir du syk under karantenen, tar du telefonkontakt med fastlegen på dagtid, eller legevakt på 116 117 på kveld eller helg, presiserer han.

Forventer full lojalitet

Kommunen legger ikke opp til noen registrering eller kontroll av innfartsveier som et resultat av de skjerpede karantenekravene.

- Det er den enkelte som må følge opp anmodningen, presiserer Trojanowski, som forventer full lojalitet fra dem det gjelder. 

Innbyggere og berørte som har spørsmål skal benytte etablerte informasjonstjenester for Orkland kommune:

Telefon 900 31 260 og e-post: korona@orkland.kommune.no Informasjonstjenestene er åpne fra 10:00 til 20:00 alle dager.

Følg med på www.orkland.kommune.no/korona for oppdatert kommunal informasjon om situasjonen.

For nasjonale føringer og bestemmelser anbefaler vi www.fhi.no og www.helsenorge.no