I dag, mandag 15. februar, har Orkland fått registrert et nytt smittetilfelle av korona. Det dreier seg om en kvinne i 50-årene. Hun er folkeregistrert i Orkland kommune, men jobber for tiden i en annen norsk kommune og har oppholdsadresse der. Hun har ikke vært i Orkland i den senere tid og utgjør dermed ingen lokal smitterisiko. Kvinnen blir ivaretatt av helsevesenet i oppholdskommunen.

Observante innbyggere har kanskje også fått med seg at VG noen dager har operert med 54 smittetilfelle i Orkland, mens kommunen har operert med 53. Årsaken er at en orklending, som bor og jobber i utlandet, har fått påvist smitte der. Vedkommende utgjør dermed heller ingen lokal smitterisiko i hjemkommunen.

Begge disse to siste tilfellene føyer seg dermed inn i rekken av smittetilfeller som ikke er oppdaget i Orkland. Siden de begge er folkeregistrert her, blir de nødvendigvis en del av den lokale statistikken. Det offisielle antall smittede orklendinger er dermed kommet opp i 55.